bilisim

  • TURQUALİTY KOBİ’LERİN ALT YAPILARINA DESTEK VERİYOR…

    Kas 9, 2017
    KOBİ olma şartları bilindiği gibi, yıllık çalışan sayınız 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net hasılatı veya mali bilansosu 40 milyon Türk Lirasını aşmamalıdır. İstihdamın %73,5’ni sağlayan KOBİ’ler toplam cironun %62’sini oluşturmaktadır. Türkiye ihracatı’nın yaklaşık %55-60’nı KOBİ’ler...
İstanbul Hırdavat Fuarı