Ahşabın Mobilya Sektöründe Kullanılması

Mobilya ve yapı elemanı yapımında kullanılan malzemeler genelde ahşap, plastik, tekstil, deri ve metal malzemelerdir.

Mobilya ve yapı elemanlarının biçimlendirilmesinde ve konstrüksiyonlarında kullanılan malzemelerin ürünün kullanım amacına ve beklenen fonksiyonel işlevinin yerine getirilmesine uygun olması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan geleneksel malzemelerin dışında günümüzde teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni malzeme kombinasyonları ve kompozit malzemeler de bulunmaktadır. Geleneksel malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesi ve/veya üretilen yeni malzemeler ve malzeme kombinasyonları aynı zamanda yeni ve özgün ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte mobilya sektörü yeni malzemelerle tanışıp, ürün tasarım ve uygulamalarını her geçen gün daha da ileri taşıyor ise de ahşap çeşidi olarak genelde belli malzeme kullanılıyor. Ahşabın kendi arasındaki ağaç kökenine dayanan çeşitleri de ayrıca mevcut. Türk mobilya sektörü en geniş pazara sahip ve her dönem yükselen ivmesiyle en çok gelişme gösteren sektörlerden birisidir.

Mobilya üretiminin her aşamasında özel makinalar kullanılmaktadır. Hammaddenin sağlanabilmesi, tasarımların yapılması, uygulanması için ayrı ayrı makinaların kullanıldığı bu sektör teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Öyle ki işlenen her malzeme farklı teknolojilerle elde edilir. Mobilya yapımında kullanılan ağaç kökenli malzemeleri masif, (kereste) kaplama levha, kontrplak, kontratabla, liflevha, yonga levha, kağıt ve reçine emdirilmiş veya plastik kaplı dekoratif levhalar olarak sınıflandırabiliriz.

Günümüzde teknolojik ve ekonomik zorunluluklar, masif ağaç malzemenin bazı olumsuz özelliklerinin araştırılmasını ve iyileştirilmesini ve de odun kökenli yeni diğer malzemelerin üretilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle, mobilya ve yapı elemanlarında ağaç malzemenin yerine kullanılan yeni endüstriyel ağaç kökenli lif levha, yonga levha, laminat gibi malzemeler de üretilmiştir. Ülkemizde üretilen yonga levhaların yaklaşık %80‟i, lif levhaların %70‟i mobilya üretiminde kullanılmaktadır.

Seri ve standart üretim tarzına uygun yapım süresini kısaltan ve kullanımı kolay olan ağaç kökenli bu tür malzemeler, seri mobilya üretiminde yeni bir dönem açmıştır. Teknolojik ve ekonomik koşulların öne çıktığı endüstriyel olarak üretilen mobilyalarda ve estetik etmenlerin ön plana çıktığı ısmarlama mobilyaların biçimlenmesinde de bu malzemeler kullanılmaktadır.

Kontrplak: 

Kontrplak kullanımı Türkiye’de 1930 yılında başlamıştır ve günümüzde en çok kullanılan malzemelerden birisidir. Dünyada yeni malzeme arayışları akabinde gerçekleştirilen kontrplak sonrasında Türkiye ev ve büro mobilyaları ve inşaat sektöründe sık rastlanan malzemelerden biri haline gelmiştir.

Belirli ölçülerdeki ağaçların gövde kısmından elde edilen, özel makinelerle ağaç gövdesinden soyularak ve elde edilen ince levhaların lif doğrularının birbirine dik olmak üzere 3, 5, 7 ve daha çok (tek sayıda) üst üste konularak preslenip yapışmasıyla elde edilen bir malzemedir.

İnce bir malzeme olduğu için esnek yapıda olan ve çok kolay eğim verilebilen kontrplak dekorasyon çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilir. Doğal bir görünüme sahip olup suya dayanıklıdır. Kontrplak çam, ladin, kızılağaç, akçaağaç, ceviz gibi ağaçlardan elde edilmektedir.

Kontratabla:

Başka bir malzeme türü olan kontratabla da kendine özel teknoloji ve işleyişi ile sık kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkar. Kontrplak gibi üst süte levhaların birbirine belirli basınç seviyesinde preslenmesiyle oluşturulan bir malzemedir. Aralarındaki fark; kontratabla iki kalın; bir orta ahşap levhanın iki yanına ince levha yapıştırılmasıyla oluşan malzeme suya-neme dayanıklıdır. Bu nedenle kolay deforme olmaz, rutubete dayanıklıdır.

Oldukça dayanıklı bir malzeme olan kontratabla ağır yükleri rahatlıkla taşıyabilir ve mobilya sektöründe özellikle ofis mobilyaları üretiminde çok sık kullanılır…

Sunta (Yonga Levha): 

Sektörde en sık kullanılan ve bilinen malzemelerden birisidir. Odun talaşlarının preslenmesi ile oluşturulmuş bir malzemedir. Özel makinalarla işlenerek elde edilen talaş parçaları; sentetik reçine tutkalıyla ısı ve basınç ile birbirine yapıştırılır.

Mobilya sektöründe çok sık tercih edilmesinin nedeni; hafif ve kolay işlenebilir bir malzeme olmasıdır. Suntanın dayanıksız olduğuna dair görüşler de vardır ancak durum gelişen teknoloji ile aşılmıştır. Suya çok dayanıklı olmadığı bilinen malzeme; sentetik tutkal teknolojisiyle birleştikten sonra bu eksiğini de gidermiştir. Ayrıca suntalama kaplama tekniği ile birçok renk ve desene bürünebildiği için tüm dekorasyon çalışmalarında değerlendirilebilir.

MDFlam: 

Medium Desinty Fiberboard kelimelerinin baş harflerinden adını alan ürün orta yoğunlukta lif levhalarının bir araya gelmesiyle oluşturulur. Suntalamaya nazaran daha sık bir üründür, hacim olarak daha ağırdır. Mobilya sektöründe sık sık kullanılan bir malzemedir. Yine kaplama tekniği ile bir çok renk seçeneği vardır. Özel makinalarla rahatlıkla işlenebilir.

#ahşap, #mobilya, #Kontrplak, #MDFlam